به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور از ساعت 10:15 لغایت 12 روز دوشنبه 15 دی 1399 کارگاه آموزشی ترویجی تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی با درخواست و همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان به منظور استفاده کارشناسان شیلات، دامپزشکی، بهره بردان و تولید‌کنندگان ماهیان سردآبی این استان توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور برگزار شد. مهندس محمد اسمعیل راست روان، محقق این مرکز و مدرس کارگاه به ارائه مطالبی در خصوص کیفیت و استانداردهای فیزیکی و شیمیایی آب کارگاه‌های تکثیر و پروش ماهی قزل آلای رنگین کمان، انواع سیستم ‌های پرورش در ایران و جهان، مراحل مولد‌سازی و تکثیر آنها، مدیریت آب و تغذیه و همچنین راهکار‌های افزایش تولید در واحد سطح پرداختند و در پایان کارگاه به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.