به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور از ساعت 8:30 لغایت 10 روز دوشنبه 15 دی 1399 کارگاه آموزشی ترویجی بهداشت و بیماریهای ماهیان سردآبی با درخواست و همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان به منظور استفاده کارشناسان شیلات، دامپزشکی، بهره‌بردان و تولید‌کنندگان ماهیان سردآبی این استان توسط مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور برگزار شد. دکتر مسعود حقیقی، عضو هیأت علمی این مرکز و مدرس کارگاه به ارائه مطالبی در خصوص توصیه های بهداشتی مفید جهت پیشگیری از ورود عوامل بیماریزا به کارگاه های پرورش ماهی، رعایت ضوابط بهداشتی در زمینه های حمل و نقل، ضدعفونی نمودن آب، مخازن، تانک های حمل و نقل، وسایل و ابزار، خودروی حمل و نقل ماهی، ضدعفونی ماهی، بهداشت فردی و مصرف صحیح داروها پرداختند. در ادامه مطالبی در خصوص بیماری، عامل بیماری، راه های انتقال بیماری، مورفولوژی و چرخه زندگی انگل، نشانه های بالینی و کالبدگشایی، پیشگیری و درمان و بیماری های شایع ماهیان سردآبی شامل سه بیماری ویروسی VHS ، IHN و IPN ، هشت بیماری باکتریایی استرپتوکوکوس، یرسینیوز، کلیه، آبشش، ساقه‌ دمی آب های سرد، سپتی سمی ناشی از آئروموناس های متحرک، فرونکولوز، کلومنار، بیماری قارچی ساپرولگنیا و چهار بیماری انگلی هگزامیتیا، ایکتیوفتریوس مولتی فیلیس، ژیروداکتیلوس و دیپلوستوموم بیان نمودند و در پایان کارگاه به سؤالات شرکت‌کنندگان پاسخ دادند.