به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، مقاله دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو هیأت علمی این مرکز با عنوان " Why living marine Catfish Plotosus lineatus in Persian Gulf is unique amongst teleosts? " مقاله برگزیده پنل ارزیابی ذخایر و زیست شناسی حیوانات آبزی ( Aquatic Animal Biology and Stock Assessment ) دومین همایش بین المللی اقیانوس شناسی غرب آسیا ( rcowa 2020 ) که از تاریخ 26 لغایت 27 شهریور 1399 و با حضور متخصصان، پژوهشگران و دانشجویان علوم دریایی و شیلاتی از کشورهای مختلف به صورت مجازی برگزار گردید، شد.