به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور ساعت 11 روز دوشنبه 24 آذر 1399 تعداد 210 عدد ‌ماهی آزاد دریای خزر منتج از پروژه تحقیقاتی ملی"تولید 100،000 عدد ماهی آزاد دریای خزر سازگار شده با آب لب شور جهت پشتیبانی از قفس های مستقر در دریای خزر" با میانگین وزن 200 گرم این مرکز پیرو درخواست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی- بندر انزلی و هماهنگی های انجام شده با مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جهت معرفی گونه بومی و سازگار با اکوسیستم دریای خزر و بررسی عملکرد رشد آنها به منطقه آزاد بندر انزلی منتقل و پس از ۹۰ دقیقه آداپتاسیون دما و شوری با حضور دکتر صیاد بورانی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، مهندس مدبری، مدیر کل شیلات استان گیلان و هیأت همراه در قفس تحقیقاتی 50 متر مکعبی شرکت مکین دریا کاسپین رهاسازی شدند.