به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو هیأت علمی این مرکز در چهارمين کنگره بين المللی تحقيقات شيلات و آبزيان (icfar2020) که با حضور متخصصان و محققان حوزه شیلات از کشورهای ایران، مالزی، هند، آمریکا، ترکیه ایتالیا، شیلی، پاکستان، عراق، برزیل، آلمان، سنگاپور و استرالیا به صورت مجازی برگزار گردید شرکت و مقاله خود با عنوان "Why marine Catfish Plotosus lineatus is unique amongst all of teleosts " را از ساعت 15-14:45روز پنج شنبه 1 آذر 1399 به صورت سخنرانی ارائه نمود. در این سخنرانی اعلام گردید که:

گربه ماهی دریایی (Plotosus lineatus) با دارا بودن دنریتیک ارگان (dendritic organ (DO))، اندام خارجی ترشح کننده نمک، در میان تمام ماهیان استخوانی شناخته شده منحصر به فرد است. نتایج این مطالعه ضمن بیان توانایی بالای تنظیم اسمزی این ماهی در دامنه شوری های مختلف، بیانگر وجود مکانزیم ترشح ثانویه یون کلراید (Cl-) در DO و در نتیجه پیشنهاد فرایند تکامل همگرایی (convergent evolution) DO با اندام های ترشح کننده نمک در سایر مهره داران است.