به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر سلمان ملک پور کلبادی نژاد، عضو هیأت علمی این مرکز در پنجمین کارگاه آموزشی بین المللی توسعه آبزی پروری ( AquaImprove- Aquaculture Research Workshop ) دانشگاه پورتو پرتغال که در تاریخ 16 آبان 1399 با حضور متخصصان و پژوهشگران حوزه های شیلات و علوم دریایی از کشورهای مختلف به صورت مجازی برگزار گردید شرکت نمود.