به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور روز دوشنبه 3 شهریور 1399، 1510 عدد پیش مولد ماهی قزل آلای رنگین کمان بارور، با سلامت بالا و دارای شناسنامه ژنتیکی با میانگین وزن 172 گرم به عنوان یکی از محصولات دانش بنیان حاصل از اجرای فاز اول طرح کلان ملی فناروری "تولید انبوه قزل آلای رنگین کمان عاری از عوامل بیماری زای خاص ( SPF ) در کشور و قطع وابستگی به محصولات خارجی " پس از اخذ تأییدیه سلامت و گواهی بهداشتی حمل از سازمان دامپزشکی کشور طی قراردادی فی ما بین مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و شرکت قزل باران فیروزکوه با هدف فعال نمودن مراکز تکثیر، افزایش بهره وری و توسعه پایدار صنعت تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان در کشور و حمایت از کالای دانش بنیان داخلی از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور- تنکابن (محل اجرای طرح کلانملی) به شرکت قزل باران فیروزکوه در استان تهران منتقل گردید.