به ‌گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور در این بازدید آقای مهندس محمد تقی آژیر، محقق معین مرکز پیرو برنامه ریزی قبلی و پس از هماهنگی با آقای مهندس ابوالحسنی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس آباد به همراه خانم مهندس شفیعی، کارشناس پهنه و آقای مهندس مهری، کارشناس ترویج آن مدیریت به مزارع پرورش ماهی سردآبی آقایان بهرنگ یوسفی نیا و حمید بلال حبشی و خانم معصومه شاهمیری واقع در روستای پرچه ور عزیمت نمودند و در خصوص شرایط موجود و ظرفیت های پرورشی مباحث مختلفی مطرح شد.
منبع آبی مزرعه آقای بهرنگ یوسفی نیا چاه با دبی 5 لیتر در ثانیه مجهز به سیتم برگشت آب و ازن بود اما علیرغم دارا بودن سیستم برگشت آب استخرها دارای خروجی مجزا جهت هدایت آب به خارج از سیستم برگشتی نبودند. منبع آبی مزرعه خانم معصومه شاهمیری نیز چاه با دبی 5 لیتر در ثانیه مجهز به سیتم برگشت آب با استفاده از روش مدیا بود. بزرگترین ایرادات این مزرعه عدم وجود درام فیلتر برای حذف فضولات درشت، وجود جلبک فراوان در اثر استفاده مجدد و چند باره آب، بالا بودن بار آلی و مواد معلق در آب برگشتی و از همه مهمتر پرورش چند گونه ای و استفاده از آب خروجی همه استخرها در سیستم برگشتی بود. مزرعه آقای حمید بلال حبشی از نوع مزارع ساده مستطیلی شکل با دو حوضچه تقریباً 20 متر مکعبی دارای آب چشمه و فاقد سیستم هوادهی بود. مدیر این مزرعه در حال آماده سازی مزرعه جهت ماهیدار کردن بعد از یک دوره تعطیلی سه ساله بود.

گفتنی‌است در این بازدید مشکلات عمده مشاهده شده شامل موارد زیر بود:
- بی اطلاعی مدیران مزرعه از میزان دقیق دبی آب ورودی
- استفاده مزارع از آب برگشتی با بار آلی زیاد و بیمار بودن ماهیان. در ضمن امکان ورود آلودگی های ناشی از کشاورزی به آب ورودی نیز وجود داشت.
- بی اطلاعی مدیران مزرعه از وضعیت فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب
- استفاده بی هدف از آنتی بیوتیک و مواد ضدعفونی کننده برای ماهی

در پایان بازدید توصیه‌های فنّی زیر ارائه گردید:
- ثبت روزانه دما و pH آب ورودی و خروجی استخرها
- استفاده از حمام نمک حداقل دو بار در هفته برای ضد عفونی کردن ماهیان
- تعمیر و تعویض توریهای برجک هواده در محل ورودی آب مزرعه
- تأمین آب مورد نیاز با استفاده از سیستم برگشتی با رعایت کامل اصول بهداشتی
- نصب دستگاه درام فیلتر جهت استفاده از آب برگشتی
- ارتباط با کارشناسان خبره و استفاده از راهنمایی آنها در صورت بروز هر گونه مشکل