به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور خانم دکتر لشگری، سرپرست مرکز از ساعت 8 لغایت 9:30 روز پنج شنبه مورخ 17/11/1398 در جلسه شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شهرستان تنکابن که با حضور معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی و عمرانی فرمانداری ویژه و برخی از رؤسای ادارت شهرستان تنکابن در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد شرکت نمودند.در این جلسه در خصوص ورود توده سرمایشی به شهرستان و خسارتهای احتمالی صحبت شد و هر یک از مدیران ادارت به اقدامات انجام شده در واحد مربوطه جهت مواجهه با بحران اشاره نمودند.