به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، روز سه شنبه 15 بهمن 1398 آقای دکتر بهمنی، رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در این مرکز حضور یافتند و از روند اجرای پروژه های تحقیقاتی و عمرانی بازدید نمودند. در ادامه خانم دکتر لشگری، سرپرست مرکز پس از ارائه گزارشی از اقدامات شاخص تحقیقاتی انجام شده ادوار گذشته مرکز در حوزه های ملی و بین المللی به ارائه گزارش فعالیتهای تحقیقاتی، ترویجی، بین المللی، عمرانی، مالی، اداری و پشتیبانی انجام شده مرکز در سال 1398پرداختند. سپس آقای دکتر بهمنی اعلام داشتند که این مرکز توانمندی های اثربخش زیادی داشته و می تواند داشته باشد و محقق باید با عشق و علاقه به تحقیق بپردازد و در یک مجموعه تحقیقاتی همه مسئولند. در ادامه تأکید نمودند فلسفه تأسیس و راه اندازی این مرکز رهبری آبزی پروری آزادماهیان در آسیا و اقیانوسیه بوده و جهت دستیابی به اهداف تعیین شده باید برنامه های کوتاه، میان و بلند مدت داشته باشیم و در مسیر باید از تجربیات و دانش سایر محققین این حوزه، پرورش دهندگان و اساتید دانشگاهها بهره ببریم. ایشان فرمودند که پژوهش های ما باید در راستای رفع چالش های پرورش دهندگان باشد و ما باید با شناسایی فناوری های نوین شیلاتی و باز مهندسی آنها چراغ راه بخش خصوصی باشیم. همچنین به راه اندازی سامانه رزومه هوشمند در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به منظور ثبت کلیه فعالیتهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی محققین هیأت علمی و غیر هیأت علمی اشاره نمودند.