به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، به مناسبت هفته پژوهش و فناوری سرکار خانم دکتر سلطنت نجارلشگری به عنوان معاون پژوهش و فناوری نمونه در بین پژوهشکده ها و مراکز تابعه موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1398 انتخاب گردید. به همین مناسبت دکتر محمود محسنی رئیس محترم مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، جهت تجلیل از تلاش های در خور تحسین سرکار خانم دکتر لشگری در عرصه تحقیقات علوم شیلاتی، به ایشان لوح تقدیر اهدا نمود.