به گزارش راوبط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، آقای شیرود علیخانی، بخشدار و آقای نقی پور، رئیس شورای بخش خرم آباد به‌ همراه آقای مهندس فلکی مقدم، رئیس اداره شیلات شهرستان تنکابن روز دوشنبه 19 فروردین 1398 در مرکز حضور یافتند و از فعالیت‌های پژوهشی و عمرانی، توانمندی‌ها و دستاوردهای تحقیقاتی بازدید نمودند. در ادامه آقای دکتر محسنی و خانم دکتر لشگری به تشریح فعالیت‌های شاخص تحقیقاتی مرکز در سال‌های گذشته به خصوص سال 1397 پرداختند. آقای مهندس فلکی مقدم نیز با اشاره به جایگاه نخست شهرستان تنکابن و بخش خرم‌آباد در زمینه تولید ماهیان سردآبی در استان مازندران به تشریح جایگاه، نقش کلیدی و میزان تأثیرگذاری مرکز در منطقه پرداختند و خواستار حمایت بیشتر مسئولین از این مرکز به منظور ادامه تحقیقات در زمینه ماهیان سردآبی به خصوص ماهی آزاد دریای خزر شدند و مسئولین شهرستان نیز ضمن اعلام رضایت از فعالیت‌های انجام شده در خصوص همکاری‌های بیشتر با مرکز قول مساعد دادند.