به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر محمود محسنی مجری محترم پروژه تحقیقاتی "بهینه‌سازی و تولید غذای بچه‌ماهی آزاد دریای خزر(Salmo trutta caspius)" موفق به تولید جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر شد. دستاوردهاي توسعه‌اي این جیره شامل 1) افزایش شاخص‏های رشد و تغذیه‏ایی ماهی ‌آزاد دریای‌ خزر در مراحل مختلف پرورش 2) تقویت سيستم ايمني در بچه‌ماهيان و ماهیان‌مولد پرورشی 3) ایجاد پایلوت الگویی به‌منظور تولید جيره‌غذايي مخصوص ماهي آزاد در مراحل مختلف رشد 4) رونق اقتصادي در بخش‏هاي دولتي و خصوصي ذيربط می‌باشد. از مزايا و ويژگي‌هاي جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزرمی‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- اين جيره كاملاً اختصاصي ماهی آزاد دریای خزر می‌باشد كه مي‌تواند با راندمان مطلوبي براي پرورش اين گونه عمل كند.
- از آنجا كه نسبت اجزای جيره به دقت تعيين گردیده است، لذا می‎توان بیان نمود يك جيرة اقتصادي و مقرون به صرفه خواهد بود.
- افزایش مطلوبیت غذا، بهبود کیفی جیره‌های غذایی و بهبود عملکرد سیستم ایمنی بچه ماهيان.
- ارتقاي وضعيت موجود جهت دستيابي به حداقل ضریب تبدیل غذایی و افزایش تولید در واحد سطح.
- ايجاد قطب تولید جيره غذايي مخصوص ماهي‌ آزاد دریای خزر در سطح ملی و بین المللی و کاهش هزینه‏های تولید ماهي آزاد دریای خزر.
- اين جيره با استفاده از مواد اولية تهيه شده از بازار محلي تهيه شده و در شرايط اقليمي كشور تهیه و فرموله گردیده است، بنابراین يك جيرة كاملا محلي و منطبق بر شرايط آب و هوایی كشور مي‌باشد كه از لحاظ هر دو جنبه مزيت حساب مي‌شود.
شایان ذکر است که مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور طی عقد قراردادی موفق به واگذاری دانش‌فنی تولید جیره اقتصادی ماهی آزاد دریای خزر به شرکت خوراک آبزیان بهدانه گردید.