به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، نوزدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور (دکتر جهانگیری)، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری (دکتر ستاری)، وزیر بهداشت و درمان (دکتر هاشمی) و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (دکتر غلامی) برگزار شد. دکتر محمد پورکاظمی، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، به عنوان یکی از ۱۸ پژوهشگر برتر در میان ۱۶۹ پژوهشگر برگزیده شد و به ایشان لوح سپاس اهدا گردید