به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر پورکاظمی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز چهارشنبه 21 آذر 1397 از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی- تنکابن بازدید نمودند. ایشان از سایت در حال ساخت ماهی آزاد دریای خزر، سالن پرورش بچه ماهیان طرح کلان (SPF)، سایت پرورش ماهی آزاد دریای خزر و آزمایشگاه‌ها بازدید و نکات و پیشنهادهای ارزنده‌ای را جهت اجرای هر چه بهتر طرح‌های پژوهشی و عمرانی مرکز مطرح نمودند. در ادامه دکتر پورکاظمی در جلسه‌ای با حضور مسئولین بخش‌های تخصصی و محققین مرکز بر پیگیری و انجام تعهدات سال 1397 این مرکز شامل بانک ژن ماهی آزاد دریای خزر و تولید 100 هزار عدد ماهی آزاد دریای خزر (100 گرم) در سال 1398جهت پشتیبانی از قفس‌های مستقر در دریای خزر تأکید نمودند.