به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، مسابقات چهار جانبه فوتسال بین تیم‌های مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور (تهران)، مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن)، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) و پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (ساری) به مدت دو روز در سالن ورزشی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران در ساری برگزار گردید. در پایان این مسابقات، تیم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر (ساری) مقام اول، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی (انزلی) مقام دوم و مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور (تنکابن) مقام سوم را کسب نمودند. تیم مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور جایگاه چهارم را به خود اختصاص داد. این مسابقات با مساعدت جناب آقای دکتر پورکاظمی رئیس مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، جناب آقای دکتر مرادی معاون برنامه‌ریزی و پشتیبانی، جناب آقای مهندس توکل مدیر امور اداری و جناب آقای قربانی مسئول رفاه به انجام رسید. تیم فوتسال مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن با 6 بازیکن شامل احدالله بایی، نورالله خداپرست، نقی حمیدپور، عبدالله استوی، شیرالله پورامن و میثم طاولی با مربیگری علی مهدی‌زاده در این مسابقات حضور یافتند. در پایان از مساعدت و همکاری جناب آقای دکتر محسنی رئیس محترم مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی تنکابن، جهت حضور تیم فوتسال این مرکز در این دوره مسابقات، تشکر و قدردانی فراوان می‌گردد.