به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی کشور، دکتر پورکاظمی و دکتر سید مرتضایی رئیس و معاون پژوهش و فناوری مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور روز چهارشنبه 14 شهریور 1397 از مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی- تنکابن بازدید نمودند. در این بازدید ابتدا از سالن در حال ساخت ماهی آزاد دریای خزر و در ادامه از سالن پیش قرنطینه مولدین، سالن انکوباسیون و سالن پرورش بچه ماهیان طرح کلان فناوری تولید ماهی قزل آلای رنگین کمان عاری از عوامل بیماریزای خاص در کشور (SPF) و سایت پرورش ماهی آزاد دریای خزر بازدید و نکات و پیشنهادهای ارزنده‌ای را جهت اجرای هر چه بهتر طرح‌های پژوهشی و عمرانی مرکز مطرح نمودند. در ادامه دکتر پورکاظمی و دکتر سید مرتضایی در جلسه‌ای با حضور مسئولین بخش‌های تخصصی و محققین مرکز بر پیگیری و انجام تعهدات سال 1397 این مرکز شامل: لزوم تشکیل بانک ژن ماهی آزاد دریای خزر و بهگزینی مولدین ماهی آزاد دریای خزر موجود در مرکز و دستیابی به بیوتکنیک تکثیر و پرورش و مولدسازی ماهی آزاد دریای خزر در شرایط تنکابن به منظور انجام برنامه های اصلاح نژاد ماهی آزاد، تولید 200 هزار عدد ماهی آزاد دریای خزر در سال 1398 به عنوان جایگزین مناسب ماهی قزل آلای رنگین کمان جهت پشتیبانی از قفس های مستقر در دریای خزر، معرفی جیره غذایی مناسب ماهی آزاد دریای خزر و تولید ماهی عقیم قزل آلای رنگین کمان تأکید نمودند.